Equiteatro - Jazdecko-divadelná skupina

Za tajomstvami mesta

Zážitkové hodiny

Projekt „Za tajomstvami mesta“ – zážitkové hodiny je určený žiakom 3. – 8. ročníka ZŠ. Jeho cieľom je priblížiť regionálne dejiny Bratislavy najmladším obyvateľom mesta, formou didaktickej hry, tvorivej dramatiky, či diskusie. Súčasťou nášho programu sú vedomostné činnosti, ktoré dopĺňajú poznatky z dejepisu s dejinami mesta, kultúry a umenia. Program Za tajomstvami mesta  navštevujú žiaci cyklicky počas celého školského roku, pričom na každom stretnutí sa zaoberáme jednou podtémou, ktorá dopĺňa celkový obraz o histórii a ďalšom smerovaní Bratislavy ako metropoly.

Prvou témou je "Kľúč od štyroch brán mesta", v rámci ktorého sa žiaci dozvedia, ako vznikala Bratislava a sami ju budú vytvárať. Pripravené sú pre nich aj dva filmy, jeden predstavuje príbeh bratislavských bosoriek, druhý prezradí legendu o tom, ako do Bratislavy vstúpil mor. V závere zážitkovej hodiny dostanú žiaci za úlohu vytvoriť si svoj erb.

Druhou témou je píbeh "Rytier Roland a kráľ Maximilián",v tomto predstavení sa žiaci oboznámia so životom rytierov a ich cnosťami a zručnosťami. Zúčastnia sa porady richtára Jakuba priamo na radnici a pomôžu mu vyriešiť prípad muža v čiernom. Rozlúštia hádanku kto je ten pán na fontáne na Hlavnom námestí.

Honba za tajomstvami mesta pokračuje aj v predstavení "Bratislavské hrady", kde žiaci odhalia, čo skrývajú múry bratislavského a devínskeho hradu. Zistia kto býval na hrade, ako boli rozmiestnené jednotlivé komnaty a dozvedia sa aj to, ako vznikla studňa devínskeho hradu, alebo prečo má bratislavský hrad jednu vežu väčšiu ako tie ostatné.

Samé známe osobnosti Bratislavy vystúpia v poslednom predstavení "Slávni Bratislavčania". Žiaci nazrú do tajomnej dielne čertovského vynálezcu Kempelena a odhalia tajomstvo šachového automatu. Stanú sa svedkami stroskotania Bratislavského Robinsona a zistia ako sa dá prežiť na opustenom ostrove. Spoznajú taktiež nadaných umelcov, hudobníkov a sochárov Bratislavy ako pána Tilgnera či pána Hummela.

Naše dobrodružstvá ukončíme "Posledným zvonením", kde sa žiaci osobne stretnú s rôznymi postavami z histórie Bratislavy a vyskúšajú si svoje nadobudnuté vedomosti. Toto stretnutie je plné hier a naozajstných zážitkov.

 

 

Projekt "Za tajomstvami mesta" vznikol s finančnou podporou:

ars

 

loga

 


"Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu školy pre budúcnosť Nadácie Orange" 

 

 

Sedem rytierskych cností - trailer

ukážka z grotesky o "šikovnom" rytierovi menom Kazimír Prekrásny a jeho škodoradostnom panošovi zvanom Zlotrand Škaredý

 

 

 

Záhada Čiernej pani

ako náš kamarát Adam Ponte zbiera záhady

 

Posledné zvonenie a spievanie s Adamom 

 

 

 galéria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hrady11.jpg
hrady12.jpg
hrady13.jpg
hrady14.jpg
hrady15.jpg
hrady16.jpg
hrady17.jpg
hrady18.jpg
hrady19.jpg
hrady20.jpg
hrady21.jpg
hrady22.jpg
hrady23.jpg
hrady24.jpg
hrady25.jpg
hrady26.jpg
rytier01.jpg
hrady05.jpg
hrady06.jpg
hrady07.jpg
hrady08.jpg
hrady09.jpg
hrady10.jpg
06.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
07.jpg
001.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg